لیست خیرین حامی دانشگاه صنعتی شاهرود

 • لیست خیرین حامی دانشگاه صنعتی شاهرود

  تاریخ : ۹۵/۰۱/۱۷  ۱۱:۳۳

  لیست خیرین حامی دانشگاه صنعتی شاهرود

  نام

  نام و نام خانوادگی

  شغل

  سوسن

  ابراهیمی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  عماد

  ابراهیمی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  علیرضا

  ابراهیمیان

  پیمانکار

  وحید

  ابوالقاسمی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حبیب

  احمدی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  احمد

  احمدی

  رئیس دانشکده عمران

  علیرضا

  احمدی فرد

  عضو هیات علمی دانشگاه

  خلیل

  اژدری

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمدمهدی

  افتخاری

  عضو هیات علمی دانشگاه(بازنشسته)

  احمد

  افتخاری

   

  محمد رضا

  اشرفی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  بزرگمهر

  اشرفی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حمید رضا

  اصغری

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محسن

  اصیلی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  پوریا

  اکبرزاده

  عضو هیات علمی دانشگاه

  علی

  اکبرزاده کلات

  عضو هیات علمی دانشگاه

  صمد

  امامقلی زاده

  عضو هیات علمی دانشگاه

  پرویز

  امیدی

  رئیس دانشکده علوم زمین

  امیر حسین

  امین

  عضو هیات علمی دانشگاه

  رامین

  امینی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  علیرضا

  الفی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  رضا

  اندام

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مهدی

  انصاری راد

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مهدی

  ایران منش

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مرتضی

  ایزدی فرد

  مدیر تحصیلات تکمیلی

  محمد

  آرشی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حمید

  آقاجانی

  مشاور و رئیس دفتر ریاست

  ایمان

  آقایان

  عضو هیات علمی دانشگاه

  عبدا...

  آل هوز

  عضو هیات علمی دانشگاه

  سعید

  آیباغی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  ناصر

  بابائی

  مدیر عامل بنیاد خیرین دانشگاه

  حسین

  باغیشنی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  رحیم

  باقری

  عضو هیات علمی دانشگاه

  هادی

  باقری

  عضو هیات علمی دانشگاه

  قدمعلی

  باقریان دهقی

  رئیس دانشکده شیمی

  مهدی

  بامداد

  عضو هیات علمی دانشگاه

  علی

  بازقندی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مهدی

  بانژاد

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حسن

  بحرالعلوم

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حجت اله

  بداقی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مهدی

  برادران فیروزآبادی

  مدیر کل امور فرهنگی

  پویان

  برومند

  عضو هیات علمی دانشگاه

  بهرام

  بهرامیان

  عضو هیات علمی دانشگاه

  کاظم

  بی تقصیر فدافن

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حسین

  پهلوان

  عضو هیات علمی دانشگاه

  ایرج

  پیروز

  عضو هیات علمی دانشگاه(بازنشسته)

  علی اکبر

  پویان

  عضو هیات علمی دانشگاه

  بهزاد

  تخم چی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حسین

  توکلی عنبران

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مهدی

  جعفر زاده

  عضو هیات علمی دانشگاه

  هادی

  جعفری

  عضو هیات علمی دانشگاه

  سید حیدر

  جعفری

  عضو هیات علمی دانشگاه

  نادر

  جعفری راد

  عضو هیات علمی دانشگاه

  امیر

  جلالی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمد رضا

  جوان

  عضو هیات علمی دانشگاه

  سعید

  حسامی پیله رود

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حمید

  حسن پور

  رئیس دانشکده کامپیوتر

  علی

  حسنی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  احمد

  حسنی

  وکیل

  سید حسین

  حسینی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  سید ایمان

  حسینی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مسعود

  حکیمی تبار

  عضو هیات علمی دانشگاه

  علی

  خالقی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  رضا

  خالوکاکایی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حسین

  خسروی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حسن

  خوش قلب

  عضو هیات علمی دانشگاه

  احمد

  دارابی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  علی

  درخشان شادمهری

  مدیر کل آموزش

  وجیهه

  درستکار

  عضو هیات علمی دانشگاه

  علی

  دستفان

  معاون پژوهشی و فناوری

  مهدی

  دلقندی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  بهناز

  دهرآزما

  عضو هیات علمی دانشگاه

  علی

  دهقانی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمد رضا

  ربیعی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  احمد

  رجایی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  علی اکبر

  رجبی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمدباقر

  رحمانی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  احسان

  رحیمی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمود

  رحیمی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  صادق

  رحیمی شعرباف

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مرتضی

  رحیمیان

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مهدی

  رضایی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مهدی

  رضائی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمد حسین

  رضوانی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  احمد

  رمضان زاده

  عضو هیات علمی دانشگاه

  رمضان

  رمضانی اومالی

  معاون دانشجویی

  امین

  روشندل کاهو

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مرتضی

  زاهدی

  رئیس مرکز آموزش های مجازی

  شکرالله

  زارع

  عضو هیات علمی دانشگاه

  سید فضل ا...

  ساغروانی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  اسماعیل

  سلیمانی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  سید علی

  سلیمانی ایوری

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مهرداد

  سلیمانی منفرد

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مسلم

  سوهانی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  کیومرث

  سیف پناهی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمد

  شامخی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمدمحسن

  شاه مردان

  رئیس دانشکده مکانیک

  داود

  شاهسونی

  رئیس کتابخانه

  شاهین

  شاهسونی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمد رضا

  شجاعی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  رضا

  شیخ

  رئیس دانشکده صنایع و مدیریت

  محمد علی

  صدرنیا

  عضو هیات علمی دانشگاه

  ناصر

  صداقت زاده

  پزشک

  حمید رضا

  صمد لوئی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمد

  ضامن

  عضو هیات علمی دانشگاه

  منصور

  ضیایی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  سید علینقی

  طاهری

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حیدر

  طوسیان شاندیز

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمد حداد

  ظریف

  عضو هیات علمی دانشگاه

  آرزو

  عابدی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  امیر عباس

  عابدینی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمدرضا

  عامریان

  رئیس دانشکده کشاورزی

  علی

  عباس نژاد

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مریم

  عجم حسنی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مهدی

  عجمی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  علیرضا

  عرب امیری

  رئیس دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک

  منصور

  عرب چم جنگلی

  مدیر امور پژوهشی

  اصغر

  عزیزی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حسین

  عشقی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمد

  عطایی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  فرشید

  علایی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مسعود

  علی پور اصل

  عضو هیات علمی دانشگاه

  میثم

  علیشاهی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مصطفی

  عنابستانی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مهرداد

  غزنوی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مجتبی

  غیاثی

  مدیر امور اداری

  فرهاد

  غلامی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمد مهدی

  فاتح

  رئیس دانشگاه

  منصور

  فاتح

  عضو هیات علمی دانشگاه

  علی

  فتاح

  عضو هیات علمی دانشگاه

  جعفر

  فتحعلی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محسن

  فرهادی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  سعیده

  فردوسی

  مدیر مرکز استعدادهای درخشان

  فرخ

  فروهنده

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حسین

  قاسم زاده طهرانی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حبیب ا...

  قاسمی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمدابراهیم

  قاضی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  جواد

  قالیبافان

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مریم

  قرآنی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  هادی

  قربانی

  معاون فرهنگی و اجتماعی

  شاهرخ

  قرنجیک

  عضو هیات علمی دانشگاه

  ابوالحسن

  قزوینی

   

  افشین

  قشلاقی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مجتبی

  قطعی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مهدی

  قناد

  سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب

  مهدی

  قوتمند

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مصطفی

  کاهانی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  معصومه

  کردی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  غلامحسین

  کرمی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  وحید رضا

  کلاتجاری

  عضو هیات علمی دانشگاه

  ابوالقاسم

  کامکار روحانی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  علی

  کیوانلو

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمد حسن

  کیهانی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  علی

  کیهانی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  هادی

  گرایلو

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مهدی

  گردوئی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مهدی

  گلی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  سعید

  گلیان

  عضو هیات علمی دانشگاه

  زهرا

  گنجی نوروزی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  ناصر

  گودرزی

  معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

  عباس

  محمدی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  اسمعیل

  محمودی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حسین

  مروی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  علی

  مس فروش

  رئیس مرکز کامپیوتر

  هدی

  مشایخی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  فاطمه

  مصدرالامور

  عضو هیات علمی دانشگاه

  امید رضا

  معروضی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حسن

  مکاریان

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمدهادی

  موحدنژاد

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حسین

  موحدیان

  عضو هیات علمی دانشگاه

  روزبه

  موذن زاده

  عضو هیات علمی دانشگاه

  سید رضا

  موسوی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مهدی

  موسی زاده

  وکیل

  فردین

  موسیوند

  عضو هیات علمی دانشگاه

  طیبه

  مولاروی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمد علی

  مولایی

  معاون اداری و مالی

  مهدی

  مومنی

  رئیس دانشکده فیزیک

  مسعود

  مهدی زاده رخی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  سید مجتبی

  میر لوحی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حسین

  میرزایی مقدم

  عضو هیات علمی دانشگاه

  امیر حسین

  نایبی آستانه

  عضو هیات علمی دانشگاه

  علی

  نجاتی کلاته

  عضو هیات علمی دانشگاه

  احمد

  نزاکتی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حسین

  نصر اصفهانی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محسن

  نظری

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مصطفی

  نظری

  عضو هیات علمی دانشگاه

  محمود

  نوروزی

  مدیر امور فناوری و ارتباط با صنعت

  محمدهادی

  نوری اسکندری

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مهدی

  نوئی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مجید

  نیکخواه

  عضو هیات علمی دانشگاه

  حسین

  نیکوفرد

  عضو هیات علمی دانشگاه

  رمضان

  واقعی

  عضو هیات علمی دانشگاه

  مجتبی

  هاشم زاده

  عضو هیات علمی دانشگاه

  ابراهیم

  هاشمی

  رئیس دانشکده ریاضی

  حمید

  هراتی زاده

  عضو هیات علمی دانشگاه


  کلمات کلیدی
  - - - -