تعریف بنیاد خیرین و اهداف آن

 • تعریف بنیاد خیرین و اهداف آن

  تاریخ : ۹۱/۰۴/۰۲  ۱۹:۰۷

  تعریف بنیاد:

  بنياد خیّرین دانشگاه شاهرود مؤسسه اي است علمي فرهنگي، غير سياسي، غير انتفاعي و عام المنفعه كه از حيث تشكيلاتي مستقل از تشكيلات رسمي دانشگاه شاهرود است و توسط هيأت مؤسس تأسيس و با جلب مشاركت و كمكهاي مردمي و دولتي به منظور مساعدت و همیاری دانشگاه شاهرود پس از اخذ مجوزهاي لازم و طبق مقررات جمهوري اسلامي ايران فعاليّت مينمايد.

  اهداف بنیاد:

  1- فرهنگ سازي جذب كمكهاي مردمي و اشاعه اين فرهنگ در سطح جامعه.
  2- تحقّق اهداف خيرخواهانه بنياد از طريق جلب كمكهاي نقدي و غير نقدي در داخل و خارج از كشور.
  3- حمايت از دانشجويان مستعد بي بضاعت يا كم بضاعت دانشگاه با جلب حمايت افراد خير و يا مؤسسات براي در اختيار قراردادن بورسهاي تحصيلي كوتاه مدت و بلند مدت به منظور گذراندن دورههاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و نظاير آن.
  4- فراهم آوردن زمينه اشتغال دانشجويان دانشگاه با توجه به مهارتهاي آنها با استفاده از امكانات دولتي و كمكهاي ساير ارگانها و اشخاص حقيقي و حقوقي.
  5- ساخت خوابگاه و ایجاد مراكز رفاهي و آموزشي و فرهنگی و ارائه خدمات دانشگاهي مورد نياز دانشجويان و همكاري با دانشگاه در جهت توسعه امكانات مذکور.
  تبصره 1 : در مواردي كه ارائه اين خدمات مستلزم استفاده از فضا و يا امكانات متعلق به دانشگاه باشد، اين امكانات از طريق عقد قرارداد با دانشگاه خواهد بود.
  6- گسترش و ارتباط قوی بین دانشگاه، دولت و جامعه.
  7- تقویت دانش آموختگان دانشگاه.
  8- همکاری با دانشگاه در تدوین سیاست های آموزشی و تحقیقاتی به منظور تطابق با پیشرفتهای جدید علمی و پژوهشی.
  9- همکاری با دانشگاه در جهت ارتقاء کمی و کیفی آن به عنوان دانشگاهی برتر در سطح ملی و منطقه ای.

   


  کلمات کلیدی
  بنیاد خیرین - امور خیریه - بنیاد خیرین دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود -