معرفی بنیاد خیرین

  • معرفی بنیاد خیرین


     

    بنیاد خیرین دانشگاه صنعتی شاهرود با هدف ارتقا سطح کیفی و امور خیر خواهانه توسط اعضای محترم بنیاد تشکیل گردیده است.

  • تعریف بنیاد خیرین و اهداف آن

    تاریخ : ۹۱/۰۴/۰۲  ۱۹:۰۷