معرفی بنیاد خیرین

  • معرفی بنیاد خیرین


     

    بنیاد خیرین دانشگاه صنعتی شاهرود با هدف ارتقا سطح کیفی و امور خیر خواهانه توسط اعضای محترم بنیاد تشکیل گردیده است.

  • دعوت به همکاری

    تاریخ : ۹۱/۰۲/۰۵  ۲۰:۰۲