وبسایت بنیاد خیرین دانشگاه صنعتی شاهرود
  • شماره تماس بنیاد: 32393102 - 023
  • ایمیل: babaei-naser1329@gmail.com

همایش ها